రోజువారీ మధుమేహ రికార్డు

 రోజువారీ మధుమేహ రికార్డు *

వారం ప్రారంభం  ____________

   ఇతర రక్తంలో గ్లూకోజ్ అల్పాహార రక్తంలో గ్లూకోజ్  మందు మధ్యాహ్నభోజన రక్తంలో గ్లూకోజ్  మందు రాత్రి భోజన రక్తంలో గ్లూకోజ్ మందు నిద్రవేళ రక్తంలో గ్లూకోజ్ మందు  గమనికలు:

(ప్రత్యేక ఈవెంట్స్, జబ్బుపడిన రోజులు, వ్యాయామం)

 సోమవారము
 మంగళవారము
 బుధవారము
 గురువారము
 శుక్రవారము
 శనివారము
 ఆదివారము

తిరిగి షుగర్ వ్యాధి గైడ్కు